Het Geert Wilders Nieuws

Wilders toont zich in artikel 1-debat Fortuynist
Geert Wilders volgt met zijn aversie tegen artikel 1 van de Grondwet Pim Fortuyn,
die er vier jaar geleden al voor pleitte om het non-discriminatiebeginsel uit de Grondwet te schrappen.

Gelijke behandeling
Voor Fortuyn betekende dat een breuk met zijn toenmalige partij Leefbaar Nederland.
Artikel 1 van de Grondwet luidt als volgt: "Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Onderscheid maken
Wilders zegt niet voor discriminatie te zijn, maar artikel 1 leidt volgens hem tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting.
"In de praktijk van alledag blijkt het gelijkheidsdenken het onmogelijk te maken om problemen te benoemen en indien nodig een
gerechtvaardigd onderscheid te maken."

Eigen identiteit
Met 1,6 miljoen allochtonen in Nederland, van wie 1 miljoen de islam aanhangen, is de 'vaststelling en verdediging van onze identiteit'
volgens Wilders 'een zaak van hoge urgentie'. De zuivere islam is volgens hem 'intrinsiek a-democratisch'.

De polarisatie volgens Geert Wilders

Geert Wilders:'het rampscenario van links...'

Ons hoofd staat niet naar politiek. En de hoofden der politici staan niet naar ons.
Het parlementaire leven ligt plat en iedereen heeft vakantie.

Toch moeten we waakzaam blijven.
Er zijn politici die juist nu hun kans ruiken ongecontroleerde onzin uit te kramen.

Geert Wilders bijvoorbeeld.
Het VVD-Tweede-Kamerlid, dat al eens de vernietiging van Volendam door Iraanse raketten aankondigde
en dat waarschuwt voor het ronselen van jongeren in de moskeeën zonder ooit één voet in een Nederlandse moskee te hebben gezet.

Zijn drijfveer om de politiek in te gaan is niet om Nederland te waarschuwen tegen het moslim-extremisme.
Hij is politiek actief geworden door zijn 'afkeer van links'.
Volgt een waarschuwing voor het linkse gevaar dat Nederland bedreigt.

Dat Geert Wilders met zo'n betoog als vijfderangs standup comedian in een bovenzaaltje van Café Neutleut de handen
op elkaar krijgt is al niet waarschijnlijk, als Tweede Kamerlid maakt hij zich met zo'n karikaturale omschrijving
van zijn politieke tegenstanders, voor de zoveelste keer onsterfelijk belachelijk.

Iedereen heeft recht op zijn eigen ideeën, ook al zijn het abjecte, Telegraafachtige 'geestigheden' uit de oude doos.

Geert Wilders wil de polarisatie terug? Die kan hij krijgen.

Geert Wilders is een gevaarlijke grap

In een reportage van Netwerk Geert Wilders zijn mening over de toetreding van Turkijke in Europa.
Daarin zei hij het volgende:" Al zouden de mensenrechten veranderen voor de Turkse minderheden,
dan zou ik tegen de toetreding van Turkijke zijn", en hier komt het:
"Omdat Turkijke een ander cultuur heeft en een ander geloof ". Ik vind dit absoluut te gek voor woorden.
Dat zo iemand een vertegenwoordigingszetel heeft in de Nederlandse Kamer!
Alsof alle landen in de Europese Unie dezelfde cultuur hebben of ooit hebben gehad. En een ander geloof?

Ik dacht dat er in Nederland zoiets bestond als scheiding van kerk en staat.
Dan kun je toch niet oordelen dat een land ergens niet bij mag horen omdat het een ander geloof heeft?

Ik vind de heer Wilders een grote grap en tevens een gevaarlijke grap. Dat er daadwerkelijk mensen zijn
die zijn meningen delen (zie de peilingen), terwijl deze man gewoonweg een hetze aan het voeren is tegen de Islam.

Voor de duidelijkheid ik ben moslim, maar ik heb er absoluut niks tegen.
Waarom zou ik? Elk geloof staat voor vrede en saamhorigheid, ook de Islam meneer Wilders.Ga naar de website van Hollands Belang!